Tìm kiếm
Thông tin - Tin tức

Góp phần đưa doanh nghiệp gia tăng doanh số.

2/26/2016 9:25:06 AM
ECheck giúp bạn có thể chia sẻ thông tin về sản phẩm với bạn bè..

Theo thông tin của các tổ chức chống hàng giả, hàng năm trên thế giới tổng giá trị hàng giả được mua bán khoảng 500 tỷ Euro, chiếm khoảng 1/10 thương mại thế giới. Hàng giả có mặt trong hầu hết các lĩnh vực như thời trang, hàng tiêu dùng, hàng công nghệ cao…. Các nước cung cấp hàng giả lớn trên thế giới bao gồm Trung Quốc, Đài Loan và gần đây Việt Nam cũng trở thành một địa chỉ sản xuất hàng giả ngày càng tinh vi.

Hàng giả là hiện tượng rất phổ biến tại Việt Nam do luật pháp còn lỏng lẻo, cán bộ quản lý Nhà nước còn mỏng, thiếu tích cực tham gia xử lý các vụ việc về hàng giả, háng nhái, các biện pháp xử lý thường ở cấp độ hành chính, chưa có tính răn đe cao. Ngoài ra, trong một số lĩnh vực nhà nước Việt Nam chưa tích cực xử lý vi phạm vì cho rằng Việt Nam còn nghèo và khả năng tài chính thấp nên hạn chế việc mua hàng chính hãng.

Công tác chống hàng giả ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập, chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp cả về quy mô, lĩnh vực lẫn phương thức sản xuất, tổ chức tiêu thụ và nhập khẩu từ bên ngoài.

Quay lại