Tìm kiếm
Dịch vụ
Hàng chục ngàn doanh nghiệp đã sử dụng những giải pháp công nghệ do chúng tôi đầu tư phát triển, iNGA tự tin cung cấp cho bạn những giải pháp cốt lõi cho doanh nghiệp
Giải pháp tiếp thị trực tuyến được chúng tôi chú trọng để mang đến cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa là những đối tượng chiếm đa số tại Việt Nam với những chích sách dịch vụ mà có thể bạn khó tìm thấy ở bất kỳ nhà cung cấp nào.
Chúng tôi sản xuất phim điện ảnh, các dự án phim ngắn và phục vụ doanh nghiệp nâng cao hình ảnh; đồng thời iNGA cũng sở hữu những kênh truyền thông mạnh
Chúng tôi tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới; đồng thời mong muốn hợp tác với những đối tác đầu tư chiến lược