Tìm kiếm
Giải pháp
Giải pháp doanh nghiệp

Cung cấp giải pháp doanh nghiệp là một trong các thế mạnh được iNGA tập trung đầu tư ngay từ ngày đầu thành lập. Chúng tôi đã cung cấp sản phẩm cho hàng ngàn doanh nghiệp tại Việt Nam, và hiện nay chúng tôi đang hướng ra thị trường Đông Nam Á với những sản phẩm chiến lược của mình.

Một trong những nét chính nhất được đầu tư phát triển tại iNGA đó là sản xuất những sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, mang nhiều tính sáng tạo nhằm giải quyết những bài toán cốt lõi doanh nghiệp trong quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Mời bạn xem thêm thông tin những sản phẩm iNGA cung cấp sau đây:

  • eCompany Platform: hệ thống nền tảng doanh nghiệp điện tử
  • Cổng thông tin điện tử doanh nghiệ
  • Giải pháp thông tin doanh nghiệp
  • Giải pháp bảo vệ người tiêu dùng
  • ...
Tất cả đều đã được các doanh nghiệp triển khai đánh giá cao tính ứng dụng và mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp triển khai.