Tìm kiếm
Dịch vụ đăng ký tên miền (domain)

Dịch vụ đăng ký domain (tên miền)


TÊN MIỀN VIỆT NAM- CẤP 2

 

Tên miền

Phí khởi tạo

Phí duy trì hàng năm

Tên miền .VN

450.000 VND
350.000 VND
600.000 VND
480.000 VND

 

 

TÊN MIỀN VIỆT NAM- CẤP 3

 

Tên miền

Phí khởi tạo

Phí duy trì hàng năm

.biz.vn | .com.vn | .net.vn

450.000 VND
350.000 VND
480.000 VND
350.000 VND
.ac.vn | .edu.vn | .gov.vn | .org.vn
.health.vn | .info.vn | .int.vn | .pro.vn
Tên miền địa giới hành chính
450.000 VND
200.000 VND
480.000 VND
200.000 VND
.name.vn
450.000 VND
30.000 VND
480.000 VND
30.000 VND

 

 

 

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

 

Tên miền

Phí khởi tạo

Phí duy trì hàng năm

.biz | .com | .net | .us

Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam

260.000 VND / năm
.info | .orgDomain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam290.000 VND / năm
.co.uk | .eu Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam290.000 VND / năm
.pwDomain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam420.000 VND / năm
.pro | .telDomain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam380.000 VND / năm
.asiaDomain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam392.000 VND / năm

.com.co | .in | .mobi | .net.co

 | .nom.co |

Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam854.000 VND / năm
.deDomain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam526.000 VND / năm
.bz | .me | .tv | .wsDomain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam666.000 VND / năm
.ccDomain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam697.000 VND / năm
.coDomain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam890.000 VND / năm
.com.tw | .net.tw | .org.tw | .twDomain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam1.250.000 VND / năm
.jpDomain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam2.279.000 VND / năm
.xxxDomain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam2.494.000 VND / năm


 

Giá trên chưa bao gồm VAT.
Tên miền Quốc Tế VAT 10%.
Tên miền Việt Nam VAT 0%. 
 

ĐĂNG KÝ