Tìm kiếm
Dịch vụ đăng ký tên miền (domain)

Dịch vụ đăng ký domain (tên miền)


TÊN MIỀN VIỆT NAM- CẤP 2

 

Tên miền

Phí khởi tạo

Phí duy trì hàng năm

Tên miền .VN

450.000 VND
350.000 VND
600.000 VND
480.000 VND

 

 

TÊN MIỀN VIỆT NAM- CẤP 3

 

Tên miền

Phí khởi tạo

Phí duy trì hàng năm

.biz.vn | .com.vn | .net.vn

450.000 VND
350.000 VND
480.000 VND
350.000 VND
.ac.vn | .edu.vn | .gov.vn | .org.vn
.health.vn | .info.vn | .int.vn | .pro.vn
Tên miền địa giới hành chính
450.000 VND
300.000 VND
480.000 VND
300.000 VND
.name.vn
450.000 VND
30.000 VND
480.000 VND
30.000 VND

 

 

 

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

 

Tên miền

Phí khởi tạo

Phí duy trì hàng năm

com 

Miễn phí

320.000 VND / năm

net

Miễn phí

340.000 VND / năm

biz

Miễn phí

440.000 VND / năm

us

Miễn phí

290.000 VND / năm

org

Miễn phí

360.000 VND / năm

.co.uk | .eu 

Miễn phí

290.000 VND / năm

.pw

Miễn phí

420.000 VND / năm

.pro | .tel  |.info 

Miễn phí

470.000 VND / năm

.asia

Miễn phí

392.000 VND / năm

.com.co | .in | .mobi | .net.co

 | .nom.co |

Miễn phí

854.000 VND / năm

.de

Miễn phí

526.000 VND / năm

.bz | .me | .tv | .ws

Miễn phí

666.000 VND / năm

.cc

Miễn phí

697.000 VND / năm

.co

Miễn phí

890.000 VND / năm

.com.tw | .net.tw | .org.tw | .tw

Miễn phí

1.250.000 VND / năm

.jp

Miễn phí

2.279.000 VND / năm

.xxx

Miễn phí

2.494.000 VND / năm


 

Giá trên chưa bao gồm VAT.
Tên miền Quốc Tế VAT 10%.
Tên miền Việt Nam VAT 0%. 
 

ĐĂNG KÝ